Zaštita osobnih podataka

Obavijest pojedincima u skladu sa člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u vezi obrade osobnih podataka.

Baza kandidata i zaposlenika

Upravitelj zbirke osobnih podataka:

HSG KARIERA d.o.o., Savska cesta 32 10 000 Zagreb, 01 /770-7020, info@kariera.hr

Kontaktni podaci osobe koja je ovlaštena za zaštitu osobnih podataka:

HSG KARIERA d.o.o., Savska cesta 32 10 000 Zagreb, 01 /770-7020, info@kariera.hr

Svrha obrade osobnih podataka:

  • definirati trenutna i buduća slobodna radna mjesta kandidatima ili tražiteljima posla
  • ispuniti ugovorne obveze za pronalaženje posla za kandidata ili tražitelja zaposlenja s različitim korisnicima koji su pravne osobe privatnog ili javnog prava
  • slanje životopisa i osobnih podataka potencijalnim poslodavcima koji su pravne osobe privatnog ili javnog prava na razmatranje
  • informiranje kandidata ili tražitelja posla o mogućim mogućnostima zaposlenja putem e-maila, telefona, pošte.

U gore navedene svrhe od vas ćemo zahtijevati da nam dostavite sljedeće osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, adresu prebivališta, mobilni i fiksni telefon, e-poštu, vozačku dozvolu, radno iskustvo i prethodne poslodavce, završen stupanj obrazovanja, trenutno radno mjesto, otkazni rok, životopis.

Pravni temelj za korištenje osobnih podataka:

Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se prije sklapanja ugovora poduzele radnje na zahtjev ispitanika (Uredba GDPR 6 (1) b).

Korisnici osobnih podataka:

Korisnici osobnih podataka su naručitelji upravitelja, a to su fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti i pravne osobe privatnog i javnog prava u Republici Hrvatskoj.  

Informacije o prijenosu osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji:

U SAD-u se osobni podaci obrađuju i obrađuju u G Suite.

Razdoblje pohranjivanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja:

Podaci će se pohranjivati onoliko dugo koliko je potrebno da bi se postigla svrha za koju su prikupljeni i obrađeni. Kada svrha prikupljanja osobnih podataka prestane postojati, isti će biti izbrisani, uništeni ili blokirani.

Informacije o postojanju prava pojedinca da zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenja, ili pravo na prigovor na prava vezanih uz obradu i prijenos podataka:

Osobne podatke koje ste naveli prilikom registracije u bazu podataka tražitelja zaposlenja ili prilikom prijave na slobodno radno mjesto u bilo kojem trenutku možete provjeriti, izmijeniti ili izbrisati slanjem pisanog zahtjeva na info@kariera.hr.

Informacije o pravu na opoziv pristanka kada se obrada temelji na pristanku:

Pristanak možete povući u bilo kojem trenutku, bez da bi u pitanje doveli zakonitost obrade podataka koja je provedena od trenutka kada je pristanak dan pa do njegova povlačenja.

Informacije o pravu na podnošenje žalbe nadzornom tijelu:

Žalbu možete podnijeti povjereniku za informiranje (adresa: Savska cesta 32, 10 000 Zagreb, e-mail: info@kariera.hr)

Informacije o sljedećem:

  • je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza: DA.
  • mora li pojedinac dostaviti osobne podatke i koje su moguće posljedice ako ih ne dostavi: Da. Osoba koja ne dostavi osobne podatke ne može stupiti u ugovorni odnos s upraviteljem.

Informacije o postojanju automatskog prihvaćanja odluke, uključujući i oblikovanje profila, a u takvim slučajevima i smislenih informacija o njihovim razlozima, što uključuje i predviđene posljedice takve obrade podataka za korisnika o čijim se osobnim podacima radi: odluke se ne prihvaćaju automatski, što znači da se ni profili ne oblikuju automatski.

KARIERA d.o.o.